Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.01.2020 19:23:20 

Místní organizace Českého rybářského svazu Vlašim

Jak vyplnit sumář úlovků v povolence

Metodický pokyn pro zápis docházky a úlovků v přehledu o úlovcích

 

 Evidence docházek a úlovků

 

     Před zahájením lovu ryb je osoba provádějící lov povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II Povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) datum lovu a číslo rybářského revíru.

     Číslo rybářského revíru uvedené v soupisu revírů (šestimístné) se zapisuje do sloupce Číslo revíru. Pokud lovící provádí lov ryb na podrevíru, který má stanovené číslo, musí kromě čísla revíru zapsat ve sloupci Podrevír i číslo tohoto podrevíru.

     V případě, že rybář loví v jednom dni na revíru i na jeho podrevíru, musí do Evidence docházky a úlovků zapsat docházku jak na revír, tak v samostatném řádku i na jeho podrevír.

     Pokud lovící přeruší lov ryb, nemusí v případě opětovného zahájení lovu na stejném revíru v jednom dni znovu zapisovat docházku (datum lovu a číslo revíru).

     Pokud si osoba provádějící lov nepřivlastní v daném revíru v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou rybu je povinna proškrtnout vodorovnou čárou nesmazatelným způsobem v oddílu II Povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) příslušný řádek, ve kterém je zapsána pouze docházka bez úlovku,  nejpozději před zahájením lovu v jiném revíru nebo dalším dnu.

 

 Příklad:

Revír 441 005 Bílina 6

Na revíru rybář nic neulovil, proto přešel na podrevír tohoto revíru – propadlinu č. 8 Černice, kde ulovil kapra (45 cm, hmotnost 2,0 kg).
Evidenci docházky a úlovků to bude zapsáno následovně:

 

Datum

Číslo revíru

Podrevír

Druh

ks

kg

cm

20.6.

441005

-------------

-------------

--------------

-------------

--------------

20.6.

441005

8

kapr

1

2,0

45

 

Sumář úlovků a docházek

     Sumář úlovků a docházek vyplňuje držitel povolenky k lovu ryb před jejím odevzdáním. V jednotlivých řádcích se zapisují sumáře všech úlovků dosažených na jednotlivých rybářských revírech a podrevírech a počet docházek. V případě, že na některém z revírů (podrevírů), nedosáhl držitel povolenky úlovku, musí i tento revír zapsat, a to s vyznačením počtu docházek.

 

 Příklad:

Rybář lovil na revíru č. 441 005 Bílina 6, jeho podrevírech č. 8 – Černice, č. 25 – Pluto, na revíru č. 411 006 Blanice Vlašimská 1 a 2 a na revíru č. 401 022 ÚN Slapy, Sumář úlovků a docházek bude vyplněn následovně:

 

Revír číslo

Název

Číslo podrevíru

kapr

štika

Celkem

Počet docházek

ks

kg

ks

kg

ks

kg

441 005

Bílina 6

 

4

8

2

3,92

6

11,92

5

441 005

Bílina 6

8

15

33

 

 

15

33

30

441 005

Bílina 6

25

 

 

 

 

 

 

3

411 006

Blanice Vlašimská 1 a 2

 

5

13,5

1

1,96

6

15,46

38

401 022

ÚN Slapy

 

2

4,2

 

 

2

4,2

3

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………

………..

Celkem

 

 

26

58,7

3

5,88

29

64,58

79

 

TOPlist